Privacybeleid

MW Communicatie! wil graag zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement kun je nalezen hoe de privacy geborgd is in lijn met de AVG-wetgeving. In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement; 
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de site van MW Communicatie! registreert;


1. Toelichting op het Reglement

MW Communicatie! mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MW Communicatie! de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MW Communicatie! worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


MW Communicatie! vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft MW Communicatie! in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MW Communicatie! expliciet om jouw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die MW Communicatie! gebruikt en het doel van het gebruik

MW Communicatie! verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van MW Communicatie!, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van MW Communicatie! of via het contactformulier contact met ons opneemt. MW Communicatie! verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met MW Communicatie! sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


3. Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid hieronder.


4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

MW Communicatie! verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MW Communicatie! organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MW Communicatie! met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.


5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

MW Communicatie! verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor MW Communicatie! worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door MW Communicatie! beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor MW Communicatie! om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor MW Communicatie! hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MW Communicatie! verstrekte persoonsgegevens;
 • MW Communicatie! heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MW Communicatie! hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MW Communicatie! zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


6. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van j jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig  mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking  van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op data-portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aan marianne@mwcommunicatie.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van MW Communicatie!

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met MW Communicatie! opnemen en probeert MW Communicatie! er samen met jou uit te komen.


7. Overige opmerkingen

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door MW Communicatie!? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal MW Communicatie! ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze contactgegevens zijn te vinden op de website van MW Communicatie!

Cookiegebruik

De website van MW Communicatie! maakt gebruik van de noodzakelijke cookies voor het laten functioneren van de website (functionele cookies). Verder leggen we vast welke pagina’s het meest bezocht worden om de site te verbeteren (voorkeuren) en onze bezoekers in de toekomst beter te bedienen (statistieken). Wij stellen geen enkele informatie beschikbaar aan derden, tenzij wij daartoe vanuit de wetgever worden verplicht. Heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie? Laat dan de cookies uit staan.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website en/of applicaties wordt meegestuurd en door jouw browser op de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Voorkeuren

Voorkeur cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze informatie zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Statistieken

We gebruiken de statistiekendienst van het Amerikaanse bedrijf Google, Google Analytics. Via MW Communicatie! wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om inzage te vragen in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen, kunnen we daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. Onze contactgegevens vindt je op onze contactpagina.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Privacyreglement MW Communicatie! versie april 2022